Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศ ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้

ประกาศ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 30, 2023

วีดิทัศน์ โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.ถ่อนนาลับ ประจำปี 2566

วีดิทัศน์ โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.ถ่อนนาลับ ประจำปี 2566 อบต.ถ่อนนาลับ…
สิงหาคม 23, 2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได…
สิงหาคม 10, 2023

World Soil Day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่ - โพธิ์ชัย

World Soil Day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่ - โพธิ์ชัย องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ…
สิงหาคม 10, 2023

World Soil Day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบวรมงคล

World Soil Day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบวรมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ…
สิงหาคม 10, 2023

World Soil Day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง

World Soil Day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ…
สิงหาคม 10, 2023

ประกาศ แจ้งคืนหลักประกันสัญญา

ประกาศ เรื่อง แจ้งคืนหลักประกันสัญญา ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 10, 2023

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง…
สิงหาคม 04, 2023

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม…
กันยายน 27, 2023

ขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี 2567-2569 ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ มีความประสงค์ขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี 2567-2569 ได้จัดเจ้าหน้าที…
กันยายน 15, 2023

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ครั้งที่ 3/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

นายประยงค์ ชัยเสน (ท้องถิ่นอำเภอบ้านดุง) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ร…
กันยายน 15, 2023

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลระบบประปาผิวดิน ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ นำโดยนายคำฝอย โพนธาตุ (นายก อบต.ถ่อนนาลับ) กองช่าง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ดู…
กันยายน 14, 2023

การประชุมประจำเดือน กันยายน 2566 ครั้งที่ 9/2566 (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลถ่อนนาลับ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดการประชุมประจำเดื…
กันยายน 08, 2023

งานสวัสดิการฯ มอบเบี้ยผู้สุงอายุฯ ที่มิได้รับโอนเข้าบัญชีให้กับพ่อแม่พี่น้องในเขตตำบลถ่อนนาลับ ประจำเดือนกันยายน 2566

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการมอบเบี้ยผู้สุงอายุฯ ที่มิได้รับโอ…
กันยายน 08, 2023

การลงพื้นที่เพื่อติดตามรับฟังปัญหาและบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ อปท.

คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล/หัวหน้า ศพด./พนักงานจ้าง อบต.ถ่อนนาลับทุกท่าน เข้าร่วมการลงพื้นที่เพื่…
กันยายน 07, 2023

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 25…
กันยายน 01, 2023

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประช…
สิงหาคม 29, 2023

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองเรือคำบ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันจันทร์ที่ 03 กรกฏาคม 2023 เวลา 11:53 น.
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองเรือคำบ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินงบประมาณ 6,226,623.41 บาท)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.87-006 สายบ้านทุ่งใหญ่-บ้านปัก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลถ่อนนาลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.87-006 สายบ้านทุ่งใหญ่-บ้านปัก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลถ่อนนาลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 6,688,926.03 บาท)…
มกราคม 03, 2023

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักและฝาปิดคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักและฝาปิดคอนกรีตบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 2,573,389.12 บาท)…
กันยายน 16, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหมากแซว บ้านหนองลาด หมู่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหมากแซว บ้านหนองลาด หมู่ 4 ตำบลถ่อนนาลับ ปากบน กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร ลึก 4 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 46,800 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
พฤศจิกายน 23, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองลาด หมู่ 4 ถึงบ้านนามั่ง ตำบลถ่อนนาลับ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองลาด หมู่ 4 ถึงบ้านนามั่ง ตำบลถ่อนนาลับ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20-0.40 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
พฤศจิกายน 17, 2021

[ยกเลิก!] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนท้องถิ่น)

[ยกเลิก!] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนท้องถิ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 20, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ::.


.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้112
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้216
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้328
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4625
mod_vvisit_counterเดือนนี้328
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว22781
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด521631

We have: 24 guests online
IP ของคุณ: 3.236.237.61
 , 
วันที่ 02 ต.ค. 2023

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.