Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 (ครั้งที่ 2)

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำป…
มิถุนายน 24, 2022

รายงานผลการดำเนินงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564…
มิถุนายน 03, 2022

รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ก…
พฤษภาคม 19, 2022

รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายงานการเงินสำหรับปี…
พฤษภาคม 03, 2022

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ในระบบ e-PlanNACC)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565รอบ 6 เดือน (ในระบบ e-Pla…
เมษายน 27, 2022

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564…
เมษายน 12, 2022

รายงานสรุปผลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ และการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

รายงานสรุปผลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ และการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิช…
เมษายน 12, 2022

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2565…
เมษายน 11, 2022

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมผู้นำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ปีงบประมาณ 2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมผู้นำอ…
สิงหาคม 08, 2022

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้นำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ปีงบประมาณ 2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้นำออกกำลัง…
สิงหาคม 08, 2022

กองช่าง พร้อมรถกระเช้า อบต.ถ่อนนาลับ ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟส่องสว่างของบ้านถ่อนนาลับ

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) มอบหมายให้กองช่าง นำรถกระเช้า อบต.ถ่อนนาลับ ล…
สิงหาคม 08, 2022

การประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบลถ่อนนาลับ…
สิงหาคม 08, 2022

การประชุมซักซ้อมโครงการฝึกอบรมผู้นำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ปีงบประมาณ 2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) ดำเนินการประชุมซักซ้อมโครงการฝึกอบรมผู้นำออกก…
สิงหาคม 02, 2022

พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) มอบหมายให้นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ (ปลัด อบต.) พร้อ…
กรกฏาคม 28, 2022

การประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/25…
กรกฏาคม 25, 2022

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพ…
กรกฏาคม 25, 2022

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหมากแซว บ้านหนองลาด หมู่ 4

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14:23 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหมากแซว บ้านหนองลาด หมู่ 4 ตำบลถ่อนนาลับ ปากบน กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร ลึก 4 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 46,800 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองลาด หมู่ 4 ถึงบ้านนามั่ง ตำบลถ่อนนาลับ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองลาด หมู่ 4 ถึงบ้านนามั่ง ตำบลถ่อนนาลับ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20-0.40 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
พฤศจิกายน 17, 2021

[ยกเลิก!] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนท้องถิ่น)

[ยกเลิก!] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนท้องถิ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 20, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตปิดทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตปิดทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 6 เมตร ยาว 310 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 06, 2021

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
กรกฏาคม 05, 2021

ราคากลางโครงการขยายคอนกรีตเสริมเหล็กปิดทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1

ราคากลางโครงการขยายคอนกรีตเสริมเหล็กปิดทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1(วงเงินงบประมาณ 800,000 บาท)
มิถุนายน 22, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้150
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้239
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1426
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2591
mod_vvisit_counterเดือนนี้4017
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว17925
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด283812

We have: 16 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 34.236.192.4
 , 
วันที่ 13 ส.ค. 2022

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.