Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดแน…
พฤษภาคม 31, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตามรายละเอีดยแนบท้ายปร…
พฤษภาคม 22, 2023

ประชาสัมพันธ์ แจ้งพี่น้องประชาชนให้ไปขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์ แจ้งพี่น้องประชาชนให้ไปขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2566 ณ อบต.ถ่อนน…
พฤษภาคม 19, 2023

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีน…
พฤษภาคม 01, 2023

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา…
เมษายน 28, 2023

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)…
เมษายน 27, 2023

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566)

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (โครงการบริ…
เมษายน 25, 2023

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566…
เมษายน 25, 2023

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมประจำเดือนฝ่ายท้องถิ่น และฝ่ายท้องที่ ตำบลถ่อนนาลับ (ประจำเดือนเมษายน 2566)

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) ดำเนินการประชุมประจำเดือนฝ่ายท้องถิ่น และฝ่าย…
เมษายน 07, 2023

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายค…
มีนาคม 31, 2023

โครงการฝึกอบรมศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีในพื้นที่ ประจำ…
มีนาคม 29, 2023

การประชุมคณะกรรมการ สปสช. ตำบลถ่อนนาลับ ประจำปี 2566

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยงานสาธารณสุข และผู้อำนวยการ รพ.สต.ถ่…
มีนาคม 28, 2023

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลถ่อนนาลับ

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความป…
มีนาคม 28, 2023

การทำลายบัตรเลือกตั้ง ส.อบต.ถ่อนนาลับ และนายก อบต.ถ่อนนาลับ

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้ง ส.อบ…
มีนาคม 27, 2023

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2566

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำ…
มีนาคม 27, 2023

การประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/256…
มีนาคม 27, 2023

อบต.ถ่อนนาลับ รับมอบเครื่องออกกำลังกาย พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย จากมูลนิธิไทยซัมมิท พัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ รับมอบเครื่องออกกำลังกาย พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย…
มีนาคม 24, 2023

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.87-006 สายบ้านทุ่งใหญ่-บ้านปัก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลถ่อนนาลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันอังคารที่ 03 มกราคม 2023 เวลา 11:40 น.
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.87-006 สายบ้านทุ่งใหญ่-บ้านปัก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลถ่อนนาลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 6,688,926.03 บาท)…

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักและฝาปิดคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักและฝาปิดคอนกรีตบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 2,573,389.12 บาท)…
กันยายน 16, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหมากแซว บ้านหนองลาด หมู่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหมากแซว บ้านหนองลาด หมู่ 4 ตำบลถ่อนนาลับ ปากบน กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร ลึก 4 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 46,800 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
พฤศจิกายน 23, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองลาด หมู่ 4 ถึงบ้านนามั่ง ตำบลถ่อนนาลับ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองลาด หมู่ 4 ถึงบ้านนามั่ง ตำบลถ่อนนาลับ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20-0.40 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
พฤศจิกายน 17, 2021

[ยกเลิก!] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนท้องถิ่น)

[ยกเลิก!] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนท้องถิ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 20, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตปิดทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตปิดทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 6 เมตร ยาว 310 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 06, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ::.


.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: การประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้121
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้369
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้660
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2960
mod_vvisit_counterเดือนนี้2033
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15719
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด447893

We have: 3 guests online
IP ของคุณ: 3.235.147.50
 , 
วันที่ 07 มิ.ย. 2023

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.