Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567…
กุมภาพันธ์ 19, 2024

ประกาศจากจังหวัดอุดรธานี ขอความร่วมมือห้ามเผาโดยเด็ดขาดในท้องที่จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศจากจังหวัดอุดรธานี ขอความร่วมมือห้ามเผาโดยเด็ดขาดในท้องที่จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.25…
กุมภาพันธ์ 15, 2024

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนผู้พบเห็นไฟไหม้ป่า แจ้งที่เบอร์ 089-7112469 (สิบเอกยศดนัย ศรีวิชา)

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนผู้พบเห็นไฟไหม้ป่า แจ้งที่เบอร์ 089-7112469 (สิบเอกยศดนัย ศร…
กุมภาพันธ์ 15, 2024

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567…
กุมภาพันธ์ 07, 2024

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 24 มกราคม 2567 การลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อน ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน RE-X-RAY

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 24 มกราคม 2567 การลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อน ถังขยะเปียก…
มกราคม 24, 2024

ประกาศ โครงการแข่งกีฬาต้านยาเสพติดตำบลถ่อนนาลับ ประจำปี 2567

ประกาศ โครงการแข่งกีฬาต้านยาเสพติดตำบลถ่อนนาลับ ประจำปี 2567…
มกราคม 22, 2024

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อ…
มกราคม 16, 2024

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (FIELD DAY) และส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2567

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) ให้การต้อนรับนายสุริยนต์ ดอนสมจิตร (นายอำเภอบ…
กุมภาพันธ์ 15, 2024

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บูรณะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พรหมประกายโลก (คำชะโนด)

นายวันชัย คงเกษม (ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี) มอบหมายให้นายณฐพล วิถี (รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธา…
กุมภาพันธ์ 10, 2024

การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2567 กำนัน/ผู้ใ…
กุมภาพันธ์ 05, 2024

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2567

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ สมัยวิสามั…
กุมภาพันธ์ 05, 2024

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ สมัยวิสามั…
มกราคม 31, 2024

โครงการ “กีฬาต้านยาเสพติด ตำบลถ่อนนาลับ ประจำปี 2567”

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดโครงการ “กีฬาต้านยาเสพติด ตำบลถ่อนนาลับ ประจำปี 2567” ปร…
มกราคม 28, 2024

การเปิดโครงการ “บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง สิ่งแวดล้อมดี” ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดการเปิดโครงการ “บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง สิ่งแวดล้อมดี” ป…
มกราคม 25, 2024

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ สมัยวิสามั…
มกราคม 24, 2024

กองคลัง เข้ารับตรวจการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ เข้ารับตรวจการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ…
มกราคม 16, 2024

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองเรือคำบ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันจันทร์ที่ 03 กรกฏาคม 2023 เวลา 11:53 น.
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองเรือคำบ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินงบประมาณ 6,226,623.41 บาท)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.87-006 สายบ้านทุ่งใหญ่-บ้านปัก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลถ่อนนาลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.87-006 สายบ้านทุ่งใหญ่-บ้านปัก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลถ่อนนาลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 6,688,926.03 บาท)…
มกราคม 03, 2023

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักและฝาปิดคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักและฝาปิดคอนกรีตบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 2,573,389.12 บาท)…
กันยายน 16, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหมากแซว บ้านหนองลาด หมู่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหมากแซว บ้านหนองลาด หมู่ 4 ตำบลถ่อนนาลับ ปากบน กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร ลึก 4 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 46,800 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
พฤศจิกายน 23, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองลาด หมู่ 4 ถึงบ้านนามั่ง ตำบลถ่อนนาลับ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองลาด หมู่ 4 ถึงบ้านนามั่ง ตำบลถ่อนนาลับ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20-0.40 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
พฤศจิกายน 17, 2021

[ยกเลิก!] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนท้องถิ่น)

[ยกเลิก!] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนท้องถิ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 20, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ::.


.:: ถาม-ตอบ (Q&A) เรื่องการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: บริการออนไลน์/เอกสารคู่มือต่างๆ ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1851
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1243
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1851
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6001
mod_vvisit_counterเดือนนี้24635
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว18986
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด625384

We have: 32 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 3.237.34.21
 , 
วันที่ 26 ก.พ. 2024

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.