Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ…
พฤศจิกายน 23, 2022

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2565 (3 วัน 3 คืน)

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 6…
ตุลาคม 21, 2022

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อใช้เป็น…
ตุลาคม 17, 2022

ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปี พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สั…
กันยายน 19, 2022

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)…
กันยายน 15, 2022

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566…
กันยายน 15, 2022

ประกาศ เรื่อง การยื่นสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขต อบต.ถ่อนนาลับ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ประกาศ เรื่อง การยื่นสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ใน…
กันยายน 15, 2022

ประชาสัมพันธ์ การบริการสำหรับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ประชาสัมพันธ์ การบริการสำหรับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ จุดบริการรับลงทะเบียน…
กันยายน 12, 2022

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะคร…
พฤศจิกายน 07, 2022

การประชุมปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผอ.สถานศึกษา,ผอ.รพ…
ตุลาคม 27, 2022

งานทอดกฐินสามัคคีบ้านดุง ประจำปี 2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำ…
ตุลาคม 26, 2022

ก่อสร้างบ้านที่พักอาศัย ให้กับนายสมศักดิ์ นากลาง และนายสายทอง นากลาง (พี่น้อง) ชาวบ้านหมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ชัย (บ้านน้อยหนองทุ่ม)

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.ถ่อนนาลับ พนัก…
ตุลาคม 21, 2022

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยประธาน อสม. และประธานกลุ่มสตรี ดำเนิ…
ตุลาคม 20, 2022

การประชุมพนักงานส่วนตำบล/ครู ศพด./พนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) ดำเนินการประชุมพนักงานส่วนตำบล/ครู ศพด./พนักง…
ตุลาคม 20, 2022

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ อบต.ถ่อนนาลั…
ตุลาคม 19, 2022

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในว…
ตุลาคม 13, 2022

การประชุมอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) เพื่อคัดเลือกผู้นำ อช. ใหม่

นางบัวทอง สูงสุมาลย์ (พัฒนาการอำเภอบ้านดุง) มอบหมายให้นายลิขิต พันธุนิบาตย์ (พัฒนากรประจำตำบลถ่อนนา…
ตุลาคม 12, 2022

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักและฝาปิดคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2022 เวลา 12:06 น.
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักและฝาปิดคอนกรีตบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 2,573,389.12 บาท)…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหมากแซว บ้านหนองลาด หมู่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหมากแซว บ้านหนองลาด หมู่ 4 ตำบลถ่อนนาลับ ปากบน กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร ลึก 4 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 46,800 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
พฤศจิกายน 23, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองลาด หมู่ 4 ถึงบ้านนามั่ง ตำบลถ่อนนาลับ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองลาด หมู่ 4 ถึงบ้านนามั่ง ตำบลถ่อนนาลับ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20-0.40 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
พฤศจิกายน 17, 2021

[ยกเลิก!] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนท้องถิ่น)

[ยกเลิก!] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนท้องถิ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 20, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตปิดทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตปิดทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 6 เมตร ยาว 310 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 06, 2021

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
กรกฏาคม 05, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้111
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้369
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2791
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5698
mod_vvisit_counterเดือนนี้111
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว19883
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด350600

We have: 2 guests online
IP ของคุณ: 44.197.198.214
 , 
วันที่ 01 ธ.ค. 2022

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.