Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 ในเขตองค์…
มีนาคม 24, 2023

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในเ…
มีนาคม 14, 2023

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลถ่อนนาลับ ประชาสัมพันธ์สื่อประจำเดือนมีนาคม 2566

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลถ่อนนาลับ ประชาสัมพันธ์สื่อประจำเดือนมีนาคม 2566…
มีนาคม 13, 2023

ประชาสัมพันธ์ ท่านใดพบเห็นไฟไหม้ป่า โปรดแจ้งได้ที่เบอร์ 089-7112469 สิบเอก ยศดนัย ศรีวิชา (นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ประชาสัมพันธ์ ท่านใดพบเห็นไฟไหม้ป่า โปรดแจ้งได้ที่เบอร์ 089-7112469 สิบเอก ยศดนัย ศรีวิชา (นัก…
มีนาคม 02, 2023

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้ดำเนินการปร…
กุมภาพันธ์ 20, 2023

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง…
กุมภาพันธ์ 14, 2023

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566…
กุมภาพันธ์ 09, 2023

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566-2568

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566-2568…
กุมภาพันธ์ 09, 2023

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี)

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช.…
มีนาคม 13, 2023

เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ 4 และหมู่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และ อสม. ลงพื้นที่ติดตามโครงการถังขยะเปียก…
มีนาคม 10, 2023

เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ 5 และหมู่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และ อสม. ลงพื้นที่ติดตามโครงการถังขยะเปียก…
มีนาคม 09, 2023

กิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2566

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) มอบหมายให้นางนุติยา สีหาพน (เลขานุการนายก อบต…
มีนาคม 08, 2023

เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ 3 และหมู่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และ อสม. ลงพื้นที่ติดตามโครงการถังขยะเปียก…
มีนาคม 08, 2023

เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ 1 และหมู่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และ อสม. ลงพื้นที่ติดตามโครงการถังขยะเปียก…
มีนาคม 07, 2023

อบต.ถ่อนนาลับ ร่วมงานผูกพันธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถ วัดหนองทุ่มบัณฑิต บ้านหนองแวง ม.5

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ร่วมงานผูกพันธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถ วัดหนองทุ่มบัณฑิต บ้านหนอง…
มีนาคม 01, 2023

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ สมัยสามัญท…
กุมภาพันธ์ 28, 2023

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่…
กุมภาพันธ์ 24, 2023

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.87-006 สายบ้านทุ่งใหญ่-บ้านปัก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลถ่อนนาลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันอังคารที่ 03 มกราคม 2023 เวลา 11:40 น.
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.87-006 สายบ้านทุ่งใหญ่-บ้านปัก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลถ่อนนาลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 6,688,926.03 บาท)…

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักและฝาปิดคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักและฝาปิดคอนกรีตบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 2,573,389.12 บาท)…
กันยายน 16, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหมากแซว บ้านหนองลาด หมู่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหมากแซว บ้านหนองลาด หมู่ 4 ตำบลถ่อนนาลับ ปากบน กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร ลึก 4 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 46,800 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
พฤศจิกายน 23, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองลาด หมู่ 4 ถึงบ้านนามั่ง ตำบลถ่อนนาลับ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองลาด หมู่ 4 ถึงบ้านนามั่ง ตำบลถ่อนนาลับ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20-0.40 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
พฤศจิกายน 17, 2021

[ยกเลิก!] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนท้องถิ่น)

[ยกเลิก!] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนท้องถิ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 20, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตปิดทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตปิดทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 6 เมตร ยาว 310 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 06, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ::.


.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: การประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้831
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1622
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3066
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5596
mod_vvisit_counterเดือนนี้18208
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว16868
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด416184

We have: 13 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 3.236.241.39
 , 
วันที่ 30 มี.ค. 2023

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.