Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร (12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ)

อบต.ถ่อนนาลับ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร (12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ) ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่…
สิงหาคม 02, 2021

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 2)

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 2) หากมีข้อสงสัยสอบถ…
มิถุนายน 25, 2021

ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.ถ่อนนาลับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.ถ…
มิถุนายน 01, 2021

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (…
มิถุนายน 01, 2021

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินสะสม) จำนวน 2 โครงการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินสะสม) จำนวน 2 โครงการ…
พฤษภาคม 31, 2021

ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ปี 2564-2566 (5 ตำแหน่ง 7 อัตรา)

อบต.ถ่อนนาลับ ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำ…
พฤษภาคม 28, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทบทวนโครงการ/กิจกรรม รับฟังปัญหา และความต้องการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2566-2570

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจัดการประช…
กันยายน 10, 2021

กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมถนนลาดยางที่เป็นหลุมเป็นบ่อไม่สะดวกในการสัญจร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ มอบให้กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมถนนลาดยางที่เป็นหลุมเป็นบ่อไม่สะดวกใน…
สิงหาคม 20, 2021

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต. จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย…
สิงหาคม 20, 2021

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง จ…
สิงหาคม 11, 2021

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (Local Performance Assessment: LPA)

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (Local…
กรกฏาคม 29, 2021

นายกฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ตามสถานที่กักตัว ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ตามสถานที…
กรกฏาคม 25, 2021

กองช่าง นำรถกระเช้าช่วยเหลือประชาชน กรณีต้นไม้ล้มทับศาลาหอฉันท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ มอบให้กองช่าง นำรถกระเช้าช่วยเหลือประชาชน กรณีต้นไม้ล้มทับศาลาหอ…
กรกฏาคม 25, 2021

กองคลัง ลงพื้นที่จัดเก็บภาษี ตามโครงการบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ มอบให้กองคลัง ลงพื้นที่จัดเก็บภาษี ตามโครงการบริการประชาชนในการจ…
มิถุนายน 16, 2021

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

[ยกเลิก!] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนท้องถิ่น)

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2021 เวลา 14:11 น.
[ยกเลิก!] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักอาศัยพนักงานส่วนท้องถิ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตปิดทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตปิดทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 6 เมตร ยาว 310 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 06, 2021

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
กรกฏาคม 05, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
มีนาคม 01, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
มีนาคม 01, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
มีนาคม 01, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้175
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้275
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้175
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1528
mod_vvisit_counterเดือนนี้7176
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10162
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด137921

We have: 13 guests online
IP ของคุณ: 3.235.175.15
 , 
วันที่ 27 ก.ย. 2021

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.