Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปี พ.ศ.2567-2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปี พ.ศ.2567-2569) เ…
ตุลาคม 02, 2023

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 เ…
ตุลาคม 02, 2023

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567…
ตุลาคม 02, 2023

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเรือยาวไม่เกิน 12 ฝีพาย (จำนวน 12 ลำเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 2-11 ตุลาคม 2566 "ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี"

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเรือยาวไม่เกิน 12 ฝีพาย (จำนวน 12 ลำเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 2-11 ตุลาคม…
ตุลาคม 01, 2023

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567…
กันยายน 25, 2023

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบ…
กันยายน 25, 2023

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567…
กันยายน 25, 2023

ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 8/2566)

ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 8…
กันยายน 12, 2023

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

งานสวัสดิการฯ มอบเบี้ยผู้สุงอายุฯ ที่มิได้รับโอนเข้าบัญชีให้กับพ่อแม่พี่น้องในเขตตำบลถ่อนนาลับ ประจำเดือนกันยายน 2566

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการมอบเบี้ยผู้สุงอายุฯ ที่มิได้รับโอ…
กันยายน 08, 2023

การลงพื้นที่เพื่อติดตามรับฟังปัญหาและบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ อปท.

คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล/หัวหน้า ศพด./พนักงานจ้าง อบต.ถ่อนนาลับทุกท่าน เข้าร่วมการลงพื้นที่เพื่…
กันยายน 07, 2023

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 25…
กันยายน 01, 2023

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประช…
สิงหาคม 29, 2023

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประช…
สิงหาคม 24, 2023

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอ…
สิงหาคม 15, 2023

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี…
สิงหาคม 12, 2023

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2018 เวลา 11:02 น.
ราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2561(วงเงินงบประมาณ 500,270.48 บาท)

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3(วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท)
พฤษภาคม 24, 2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6

ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6(วงเงินงบประมาณ 376,600 บาท)
พฤษภาคม 07, 2018

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8(วงเงินงบประมาณ 55,800 บาท)
เมษายน 19, 2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท)
เมษายน 18, 2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 (จุดที่ 1)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 (จุดที่ 1)(วงเงินงบประมาณ 148,500 บาท)
เมษายน 17, 2018

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ::.


.:: ถาม-ตอบ (Q&A) เรื่องการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: บริการออนไลน์/เอกสารคู่มือต่างๆ ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1456
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้940
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6468
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว10581
mod_vvisit_counterเดือนนี้32272
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว32024
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด721300

We have: 5 guests online
IP ของคุณ: 3.229.117.191
 , 
วันที่ 24 พ.ค. 2024

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.