Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในเ…
มีนาคม 14, 2023

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลถ่อนนาลับ ประชาสัมพันธ์สื่อประจำเดือนมีนาคม 2566

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลถ่อนนาลับ ประชาสัมพันธ์สื่อประจำเดือนมีนาคม 2566…
มีนาคม 13, 2023

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565…
มีนาคม 09, 2023

ประชาสัมพันธ์ ท่านใดพบเห็นไฟไหม้ป่า โปรดแจ้งได้ที่เบอร์ 089-7112469 สิบเอก ยศดนัย ศรีวิชา (นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ประชาสัมพันธ์ ท่านใดพบเห็นไฟไหม้ป่า โปรดแจ้งได้ที่เบอร์ 089-7112469 สิบเอก ยศดนัย ศรีวิชา (นัก…
มีนาคม 02, 2023

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ 2566…
มีนาคม 02, 2023

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้ดำเนินการปร…
กุมภาพันธ์ 20, 2023

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง…
กุมภาพันธ์ 14, 2023

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566…
กุมภาพันธ์ 09, 2023

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายค…
มีนาคม 31, 2023

โครงการฝึกอบรมศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีในพื้นที่ ประจำ…
มีนาคม 29, 2023

การประชุมคณะกรรมการ สปสช. ตำบลถ่อนนาลับ ประจำปี 2566

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยงานสาธารณสุข และผู้อำนวยการ รพ.สต.ถ่…
มีนาคม 28, 2023

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลถ่อนนาลับ

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความป…
มีนาคม 28, 2023

การทำลายบัตรเลือกตั้ง ส.อบต.ถ่อนนาลับ และนายก อบต.ถ่อนนาลับ

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้ง ส.อบ…
มีนาคม 27, 2023

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2566

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำ…
มีนาคม 27, 2023

การประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/256…
มีนาคม 27, 2023

อบต.ถ่อนนาลับ รับมอบเครื่องออกกำลังกาย พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย จากมูลนิธิไทยซัมมิท พัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ รับมอบเครื่องออกกำลังกาย พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย…
มีนาคม 24, 2023

โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี)

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช.…
มีนาคม 13, 2023

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2018 เวลา 11:02 น.
ราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2561(วงเงินงบประมาณ 500,270.48 บาท)

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3(วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท)
พฤษภาคม 24, 2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6

ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6(วงเงินงบประมาณ 376,600 บาท)
พฤษภาคม 07, 2018

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8(วงเงินงบประมาณ 55,800 บาท)
เมษายน 19, 2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท)
เมษายน 18, 2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 (จุดที่ 1)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 (จุดที่ 1)(วงเงินงบประมาณ 148,500 บาท)
เมษายน 17, 2018

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ::.


.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้162
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้216
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้378
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4625
mod_vvisit_counterเดือนนี้378
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว22781
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด521681

We have: 24 guests online
IP ของคุณ: 3.236.237.61
 , 
วันที่ 02 ต.ค. 2023

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.