Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 8/2566)

ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 8…
กันยายน 12, 2023

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567…
กันยายน 04, 2023

ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 8/2566)

ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 8/2566)…
กันยายน 02, 2023

ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 7/2566)

ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 7…
กันยายน 01, 2023

ประกาศ ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้

ประกาศ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
สิงหาคม 30, 2023

วีดิทัศน์ โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.ถ่อนนาลับ ประจำปี 2566

วีดิทัศน์ โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.ถ่อนนาลับ ประจำปี 2566 อบต.ถ่อนนาลับ…
สิงหาคม 23, 2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได…
สิงหาคม 10, 2023

World Soil Day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่ - โพธิ์ชัย

World Soil Day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่ - โพธิ์ชัย องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ…
สิงหาคม 10, 2023

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การลงพื้นที่เพื่อติดตามรับฟังปัญหาและบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ อปท.

คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล/หัวหน้า ศพด./พนักงานจ้าง อบต.ถ่อนนาลับทุกท่าน เข้าร่วมการลงพื้นที่เพื่…
กันยายน 07, 2023

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 25…
กันยายน 01, 2023

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประช…
สิงหาคม 29, 2023

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประช…
สิงหาคม 24, 2023

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอ…
สิงหาคม 15, 2023

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี…
สิงหาคม 12, 2023

โครงการชมรมขยับกาย สบายชีวี ตามวิถีชุมชน ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการชมรมขยับกาย สบายชีวี ตามวิถีชุมชน ประจำ…
สิงหาคม 09, 2023

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน (ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:11 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน (ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่อนนาลับ (หนองแวง) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
พฤษภาคม 27, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8 - บ้านนาขี้นาค ตำบลนาไหม กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลงดินลูกรังไหล่กว้างทางข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
พฤษภาคม 21, 2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานแผ่)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานแผ่)พร้อมอาคารห้องครัวและห้องนํ้า สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่อนนาลับ (หนองแวง)สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 2,419,210.23 บาท) (ราคากลางเป็นเงิน 2,419,210.23 บาท ณ วันที่ 18 พ.ค. 63)…
พฤษภาคม 18, 2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัยสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 2,062,888.59 บาท) (ราคากลางเป็นเงิน 2,062,888.59 บาท ณ วันที่ 18 พ.ค. 63)…
พฤษภาคม 18, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถ่อนนาลับ-บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลนาหนัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถ่อนนาลับ-บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลนาหนัง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
พฤษภาคม 14, 2020

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ::.


.:: ถาม-ตอบ (Q&A) เรื่องการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: บริการออนไลน์/เอกสารคู่มือต่างๆ ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1717
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1243
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1717
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6001
mod_vvisit_counterเดือนนี้24501
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว18986
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด625250

We have: 29 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 3.237.34.21
 , 
วันที่ 26 ก.พ. 2024

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.