Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อ…
มกราคม 16, 2024

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 11 มกราคม 2567 การประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับสัญจร ครั้งที่ 1/2567

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 11 มกราคม 2567 การประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับสัญจร…
มกราคม 11, 2024

รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567…
มกราคม 04, 2024

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567…
มกราคม 02, 2024

รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567…
ธันวาคม 04, 2023

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566…
ธันวาคม 01, 2023

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามรายละเอียดแน…
พฤศจิกายน 28, 2023

ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตำบลถ่อนนาลับ ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตำบลถ่อนนาลับ ประจำปี 2566 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บ…
พฤศจิกายน 21, 2023

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทงตำบลถ่อนนาลับ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทงตำบลถ่อ…
พฤศจิกายน 27, 2023

การแข่งขันประกวดเต้นแอโรบิคแดนซ์ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ร่วมกับ รพ.สต.ถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดเต้นแอโรบ…
พฤศจิกายน 27, 2023

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ณ ห้อง…
พฤศจิกายน 23, 2023

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) ดำเนินการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน…
พฤศจิกายน 14, 2023

การตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ เข้าร่วมการตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กา…
พฤศจิกายน 09, 2023

การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลถ่อนนาลับ ครั้งที่ 11/2566

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) ดำเนินการจัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566…
พฤศจิกายน 08, 2023

ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นายสุชาติ ทอนมณี (นายอำเภอบ้านดุง) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามโครงการสร้างความปรอง…
พฤศจิกายน 01, 2023

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุตำบลถ่อนนาลับ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) ดำเนินการจัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานชมรม…
ตุลาคม 31, 2023

โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรียของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรียของสม…
ตุลาคม 26, 2023

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน (ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:11 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน (ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่อนนาลับ (หนองแวง) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
พฤษภาคม 27, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8 - บ้านนาขี้นาค ตำบลนาไหม กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลงดินลูกรังไหล่กว้างทางข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
พฤษภาคม 21, 2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานแผ่)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานแผ่)พร้อมอาคารห้องครัวและห้องนํ้า สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่อนนาลับ (หนองแวง)สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 2,419,210.23 บาท) (ราคากลางเป็นเงิน 2,419,210.23 บาท ณ วันที่ 18 พ.ค. 63)…
พฤษภาคม 18, 2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัยสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 2,062,888.59 บาท) (ราคากลางเป็นเงิน 2,062,888.59 บาท ณ วันที่ 18 พ.ค. 63)…
พฤษภาคม 18, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถ่อนนาลับ-บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลนาหนัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถ่อนนาลับ-บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลนาหนัง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
พฤษภาคม 14, 2020

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ::.


.:: ถาม-ตอบ (Q&A) เรื่องการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: บริการออนไลน์/เอกสารคู่มือต่างๆ ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2526
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1514
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6750
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว15674
mod_vvisit_counterเดือนนี้24150
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว58979
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด772157

We have: 512 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 3.236.142.143
 , 
วันที่ 12 มิ.ย. 2024

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.