Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 1 มีนาคม 2565

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 1 มีนาคม 2565 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน…
มีนาคม 01, 2022

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำป…
กุมภาพันธ์ 28, 2022

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการ “คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”…
กุมภาพันธ์ 28, 2022

รายงานผลการประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (รายหน่วยงาน) (Integrity…
กุมภาพันธ์ 07, 2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565…
กุมภาพันธ์ 02, 2022

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเ…
มกราคม 28, 2022

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหหน้าที่ (No Gift Policy)

อบต.ถ่อนนาลับ ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหหน้าที่ (No Gift Poli…
มกราคม 24, 2022

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทงตำบลถ่อนนาลับ ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทงตำบลถ่อนนาลับ ประจำปี 2…
พฤศจิกายน 08, 2022

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะคร…
พฤศจิกายน 07, 2022

การประชุมปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผอ.สถานศึกษา,ผอ.รพ…
ตุลาคม 27, 2022

งานทอดกฐินสามัคคีบ้านดุง ประจำปี 2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำ…
ตุลาคม 26, 2022

ก่อสร้างบ้านที่พักอาศัย ให้กับนายสมศักดิ์ นากลาง และนายสายทอง นากลาง (พี่น้อง) ชาวบ้านหมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ชัย (บ้านน้อยหนองทุ่ม)

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.ถ่อนนาลับ พนัก…
ตุลาคม 21, 2022

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยประธาน อสม. และประธานกลุ่มสตรี ดำเนิ…
ตุลาคม 20, 2022

การประชุมพนักงานส่วนตำบล/ครู ศพด./พนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) ดำเนินการประชุมพนักงานส่วนตำบล/ครู ศพด./พนักง…
ตุลาคม 20, 2022

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ อบต.ถ่อนนาลั…
ตุลาคม 19, 2022

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในว…
ตุลาคม 13, 2022

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:08 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8 - บ้านนาขี้นาค ตำบลนาไหม กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลงดินลูกรังไหล่กว้างทางข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
พฤษภาคม 21, 2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานแผ่)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานแผ่)พร้อมอาคารห้องครัวและห้องนํ้า สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่อนนาลับ (หนองแวง)สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 2,419,210.23 บาท) (ราคากลางเป็นเงิน 2,419,210.23 บาท ณ วันที่ 18 พ.ค. 63)…
พฤษภาคม 18, 2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัยสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 2,062,888.59 บาท) (ราคากลางเป็นเงิน 2,062,888.59 บาท ณ วันที่ 18 พ.ค. 63)…
พฤษภาคม 18, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถ่อนนาลับ-บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลนาหนัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถ่อนนาลับ-บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลนาหนัง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
พฤษภาคม 14, 2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพเทวี หมู่ 8 - บ้านนาขี้นาค ตำบลนาไหม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพเทวี หมู่ 8 - บ้านนาขี้นาค ตำบลนาไหมขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลงดินลูกรังไหล่ ก้วางข้างละ 0.50 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 3,714,000 บาท) (ราคากลางเป็นเงิน 3,653,008.17 บาท ณ วันที่ 1 พ.ค. 63)…
พฤษภาคม 05, 2020

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้381
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้724
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2593
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3632
mod_vvisit_counterเดือนนี้15308
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว13566
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด379363

We have: 22 guests online
IP ของคุณ: 3.236.239.233
 , 
วันที่ 27 ม.ค. 2023

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.