Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 2)

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 2) หากมีข้อสงสัยสอบถ…
มิถุนายน 25, 2021

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564…
มิถุนายน 04, 2021

ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.ถ่อนนาลับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.ถ…
มิถุนายน 01, 2021

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (…
มิถุนายน 01, 2021

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินสะสม) จำนวน 2 โครงการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินสะสม) จำนวน 2 โครงการ…
พฤษภาคม 31, 2021

ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ปี 2564-2566 (5 ตำแหน่ง 7 อัตรา)

อบต.ถ่อนนาลับ ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำ…
พฤษภาคม 28, 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 ปีงบประมาณ 2564…
พฤษภาคม 05, 2021

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564…
พฤษภาคม 03, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

นายกฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ตามสถานที่กักตัว ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ตามสถานที…
กรกฏาคม 25, 2021

กองช่าง นำรถกระเช้าช่วยเหลือประชาชน กรณีต้นไม้ล้มทับศาลาหอฉันท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ มอบให้กองช่าง นำรถกระเช้าช่วยเหลือประชาชน กรณีต้นไม้ล้มทับศาลาหอ…
กรกฏาคม 25, 2021

กองคลัง ลงพื้นที่จัดเก็บภาษี ตามโครงการบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ มอบให้กองคลัง ลงพื้นที่จัดเก็บภาษี ตามโครงการบริการประชาชนในการจ…
มิถุนายน 16, 2021

กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ มอบให้กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ณ บ้านหนองแวง บ้า…
พฤษภาคม 27, 2021

การประชุมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดแข่งขันกีฬาฯ ประจำปี 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ประชุมแนวทางการปฏิบัติ…
กุมภาพันธ์ 04, 2021

นายอำเภอบ้านดุง ร่วมกับนายก อบต.ถ่อนนาลับ ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้

นายกองตรีณัชฐเดช มุลาลี (นายอำเภอบ้านดุง) พร้อมด้วยนางณัชธยา มุลาลี (นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านดุง) ร่ว…
กุมภาพันธ์ 04, 2021

การประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ…
พฤศจิกายน 30, 2020

เวทีประชุมประชาคม ทบทวนโครงการ/กิจกรรม รับฟังปัญหาและความต้องการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดเวทีประชุมประชาคม ทบทวนโครงการ/กิจกรรม รับฟังปัญหาและความต้อง…
พฤศจิกายน 09, 2020

เข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ทำพิธีหน้า…
พฤศจิกายน 09, 2020

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562

วันพุธที่ 08 มกราคม 2020 เวลา 15:30 น.
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบาย บ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบาย บ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1(วงเงินงบประมาณ 318,700 บาท) (ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มี.ค. 62)
มีนาคม 14, 2019

ราคากลางโครงการเกรด เหลี่ยถนน ตกแต่ง ถนนดินลูกรัง ภายในตำบลถ่อนนาลับ

ราคากลางโครงการเกรด เหลี่ยถนน ตกแต่ง ถนนดินลูกรัง ภายในตำบลถ่อนนาลับ(วงเงินงบประมาณ 100,000 บาท) (ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มี.ค. 62)
มีนาคม 12, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยเจียม บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7

ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยเจียม บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7(วงเงินงบประมาณ 303,000 บาท) (ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ก.พ. 62)
มีนาคม 06, 2019

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7(วงเงินงบประมาณ 99,000 บาท)
ธันวาคม 13, 2018

ราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2561

ราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2561(วงเงินงบประมาณ 500,270.48 บาท)
ตุลาคม 31, 2018

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1004
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1160
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2651
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2871
mod_vvisit_counterเดือนนี้7233
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10104
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด176462

We have: 56 guests online
IP ของคุณ: 54.161.2.204
 , 
วันที่ 20 ม.ค. 2022

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.