Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการท่อระบายน้ำคอนกรีตฯ หมู่ 5)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ (โครงการท่อระบายน้ำคอนกรีตฯ หมู่ 5)…
สิงหาคม 08, 2022

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 (ครั้งที่ 2)

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำป…
มิถุนายน 24, 2022

รายงานผลการดำเนินงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564…
มิถุนายน 03, 2022

รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ก…
พฤษภาคม 19, 2022

รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายงานการเงินสำหรับปี…
พฤษภาคม 03, 2022

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ในระบบ e-PlanNACC)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565รอบ 6 เดือน (ในระบบ e-Pla…
เมษายน 27, 2022

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564…
เมษายน 12, 2022

รายงานสรุปผลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ และการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

รายงานสรุปผลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ และการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิช…
เมษายน 12, 2022

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1/2565)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ สมัยสามัญที่ 4 ป…
ธันวาคม 20, 2022

การประชุมของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ครั้งที่ 3/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดการประชุมของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนัก…
ธันวาคม 19, 2022

โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบฯ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบฯ 2566 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนา…
ธันวาคม 16, 2022

นายก อบต. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย-โพธิ์ท่าเมือง เกมส์” ประจำปี พ.ศ.2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภ…
ธันวาคม 09, 2022

นายก อบต. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “นามั่งเกมส์” ประจำปี พ.ศ.2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภ…
ธันวาคม 08, 2022

ท้องถิ่นอำเภอบ้านดุง ร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลถ่อนนาลับ และสมาชิกสภาอบต.ถ่อนนาลับ (ประจำเดือนธันวาคม 2565)

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยนายประยงค์ ชัยเสน (ท้องถิ่นอำเภอบ้าน…
ธันวาคม 08, 2022

การประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลถ่อนนาลับ (ประจำเดือน ธันวาคม 2565)

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ประธาน สภาอบต.ถ่อนนาลับ ร…
ธันวาคม 08, 2022

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) มอบหมายให้นายสราวุธ นิยมทอง (ผู้อำนวยการกองช่…
ธันวาคม 05, 2022

กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งใหญ่-โพธิ์ท่าเมือง

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) มอบหมายให้กองช่าง ร่วมกับชาวบ้านโพธิ์ชัย ดำเน…
พฤศจิกายน 24, 2022

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 15:16 น.
ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7(วงเงินงบประมาณ 3,479,000 บาท)

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2(วงเงินงบประมาณ 3,497,000 บาท)
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 1,159,700.00 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลาด หมู่ที่ 4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลาด หมู่ที่ 4กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 1,742,000.00 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 3,059,215.58 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 3,059,215.58 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้500
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้724
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2712
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3632
mod_vvisit_counterเดือนนี้15427
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว13566
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด379482

We have: 18 guests online
IP ของคุณ: 3.236.239.233
 , 
วันที่ 27 ม.ค. 2023

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.