Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศ ผอ.กกต.อบต.ถ่อนนาลับ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับอำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี…
ตุลาคม 06, 2021

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564…
ตุลาคม 04, 2021

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อใช้เป็น…
ตุลาคม 04, 2021

ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำ…
ตุลาคม 01, 2021

ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565…
ตุลาคม 01, 2021

องค์ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ.2564

องค์ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ.2564…
ตุลาคม 01, 2021

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

"..น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้.." 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาท…
กันยายน 30, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

นายวิทยา พิสัยพันธ์ (ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำในการเลือกตั้งฯ

นายวิทยา พิสัยพันธ์ (ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม…
ตุลาคม 25, 2021

การประชุมชี้แจงและแจ้งแนวทางการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ประสานงา…
ตุลาคม 18, 2021

การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ (วันที่ 15 ตุลาคม 2564)

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ข้…
ตุลาคม 15, 2021

การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ (วันที่ 13 ตุลาคม 2564)

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ข้…
ตุลาคม 13, 2021

การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ (วันที่ 12 ตุลาคม 2564)

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ข้…
ตุลาคม 12, 2021

การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ (วันที่ 11 ตุลาคม 2564)

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ข้…
ตุลาคม 11, 2021

กองช่าง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมและเปลี่ยนใหม่ไฟส่องสว่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ มอบหมายให้กองช่าง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมและเปลี่ยนใหม่ไฟส่องสว่…
ตุลาคม 08, 2021

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทบทวนโครงการ/กิจกรรม รับฟังปัญหา และความต้องการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2566-2570

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจัดการประช…
กันยายน 10, 2021

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 11:31 น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 3,059,215.58 บาท)…

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
ตุลาคม 05, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้าง-เทท้าย ชนิด 6 ล้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้าง-เทท้าย ชนิด 6 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (เครนแบบพับ) ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
ตุลาคม 01, 2020

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้าง-เทท้าย ชนิด 6 ล้อ

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้าง-เทท้าย ชนิด 6 ล้อกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (เครนแบบพับ)ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 2,200,000.00 บาท)…
กันยายน 15, 2020

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
กรกฏาคม 02, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน (ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน (ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่อนนาลับ (หนองแวง) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
พฤษภาคม 27, 2020

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1191
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1160
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2838
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2871
mod_vvisit_counterเดือนนี้7420
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10104
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด176649

We have: 11 guests online
IP ของคุณ: 54.161.2.204
 , 
วันที่ 20 ม.ค. 2022

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.