Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ

จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ…
มิถุนายน 29, 2023

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566…
มิถุนายน 28, 2023

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565…
มิถุนายน 28, 2023

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน…
มิถุนายน 07, 2023

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดแน…
พฤษภาคม 31, 2023

ประกาศ ระเบีบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

ประกาศ ระเบีบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข…
พฤษภาคม 24, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตามรายละเอีดยแนบท้ายปร…
พฤษภาคม 22, 2023

ประชาสัมพันธ์ แจ้งพี่น้องประชาชนให้ไปขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์ แจ้งพี่น้องประชาชนให้ไปขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2566 ณ อบต.ถ่อนน…
พฤษภาคม 19, 2023

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการชมรมขยับกาย สบายชีวี ตามวิถีชุมชน ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการชมรมขยับกาย สบายชีวี ตามวิถีชุมชน ประจำ…
สิงหาคม 09, 2023

นายก อบต. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนวดเท้าในผู้ป่วยเบาหวานโดยเครือข่ายสุขภาพ ประจำปี 2566

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนวดเท้าในผู้ป่…
สิงหาคม 09, 2023

การประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลถ่อนนาลับ เดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลถ่อนนาลับ เดือนสิงหาค…
สิงหาคม 09, 2023

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

นายคำฝอย โพนธาตุ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ) คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครู เข้าร่วมกิจก…
กรกฏาคม 28, 2023

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ทำพรมเช็ดเท้าด้วยเศษผ้า) ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มร…
กรกฏาคม 25, 2023

โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2566 "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2566 "จิตอาสา เราทำความดีด…
กรกฏาคม 14, 2023

การประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนมิถุนายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมอ…
มิถุนายน 20, 2023

โครงการบริหารประชาชนในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บ้านถ่อนนาลับ หมู่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ดำเนินการจัดโครงการบริหารประชาชนในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ…
มิถุนายน 15, 2023

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 11:50 น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 3,059,215.85 บาท)…

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7(วงเงินงบประมาณ 3,479,000 บาท)
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2(วงเงินงบประมาณ 3,497,000 บาท)
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 1,159,700.00 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลาด หมู่ที่ 4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลาด หมู่ที่ 4กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 1,742,000.00 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 3,059,215.58 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ::.


.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้173
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้216
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้389
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4625
mod_vvisit_counterเดือนนี้389
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว22781
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด521692

We have: 21 guests online
IP ของคุณ: 3.236.237.61
 , 
วันที่ 02 ต.ค. 2023

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.