Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564…
มีนาคม 04, 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564…
มีนาคม 01, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 256…
มีนาคม 01, 2021

ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ.2564

ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่…
กุมภาพันธ์ 25, 2021

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับเพิ่มเติ…
กุมภาพันธ์ 25, 2021

ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ปี 2564-2566 (7 ตำแหน่ง 9 อัตรา)

อบต.ถ่อนนาลับ ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำ…
กุมภาพันธ์ 19, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการหมู่บ้านไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐร่วมใจ ประจำปีงบประมาณ 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดโครงการหมู่บ้านไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐร่วมใจ ประจำปีงบประมาณ…
ตุลาคม 01, 2020

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปี 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโร…
กันยายน 30, 2020

ซ่อมบำรุงถนนลาดยาง (แบบบูรณาการร่วม) ร่วมกับ อบจ.อุดรธานี ทำการออกซ่อม สร้าง ถนนสาย อด 3032 นาโฮง-โพธิ์ท่าเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ซ่อมบำรุงถนนลาดยาง (แบบบูรณาการร่วม) ร่วมกับ อบจ.อุดรธานี ได้ทำการออ…
กันยายน 16, 2020

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254…
กันยายน 15, 2020

โครงการบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดโครงการบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.25…
กันยายน 01, 2020

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว (รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน) ประจำปี 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว (รักษ์น้ำ…
สิงหาคม 12, 2020

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส…
กรกฏาคม 31, 2020

ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ข้าราชการ, กำนันตำบลถ่อนนาลับ ผู้ใหญ่บ้าน…
กรกฏาคม 28, 2020

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ สมัยวิสามัญที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ประชุมสภาองค์…
กรกฏาคม 24, 2020

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2020 เวลา 15:37 น.
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน (ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน (ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่อนนาลับ (หนองแวง) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
พฤษภาคม 27, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
พฤษภาคม 27, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8 - บ้านนาขี้นาค ตำบลนาไหม กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลงดินลูกรังไหล่กว้างทางข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
พฤษภาคม 21, 2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานแผ่)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานแผ่)พร้อมอาคารห้องครัวและห้องนํ้า สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่อนนาลับ (หนองแวง)สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 2,419,210.23 บาท) (ราคากลางเป็นเงิน 2,419,210.23 บาท ณ วันที่ 18 พ.ค. 63)…
พฤษภาคม 18, 2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัยสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 2,062,888.59 บาท) (ราคากลางเป็นเงิน 2,062,888.59 บาท ณ วันที่ 18 พ.ค. 63)…
พฤษภาคม 18, 2020

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้153
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้275
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้153
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1528
mod_vvisit_counterเดือนนี้7154
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10162
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด137899

We have: 12 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 3.235.175.15
 , 
วันที่ 27 ก.ย. 2021

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.