Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2563…
กันยายน 30, 2020

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564…
กันยายน 29, 2020

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง…
กันยายน 08, 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563…
สิงหาคม 31, 2020

ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

อบต.ถ่อนนาลับ ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563…
สิงหาคม 28, 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563…
กรกฏาคม 31, 2020

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ประชุมสภาองค์…
พฤษภาคม 24, 2020

ลงพื้นที่แจกหน้ากากผ้า (MASK) เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่อาคารบ้านเรือนประชาชน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคระบาดร้ายแรงไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่…
เมษายน 09, 2020

ลงพื้นที่แจกหน้ากากผ้า (MASK) เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่อาคารบ้านเรือนประชาชน ป้องกัน COVID-19

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่…
มีนาคม 31, 2020

ร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้ากากผ้า (MASK) แจกป้องกัน COVID-19

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร…
มีนาคม 24, 2020

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน "การแข่งขันกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลถ่อนนาลับ" ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน "การแข่งขันกีฬาภา…
กุมภาพันธ์ 14, 2020

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 19

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 19 เนื่องในโอกาสพระรา…
กุมภาพันธ์ 09, 2020

กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ภายใ…
กุมภาพันธ์ 09, 2020

กิจกรรมสานสัมพันธ์องค์กร สร้างความปรองดองสมานฉันท์

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ กิจกรรมสานสัมพันธ์องค์กร สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2…
มกราคม 31, 2020

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลถ่อนนาลับ "เรือทองคำเกมส์" ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลถ่อนนาลับ "เรือทองคำเกมส์" ป…
มกราคม 26, 2020

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:41 น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัยสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 2,062,888.59 บาท) (ราคากลางเป็นเงิน 2,062,888.59 บาท ณ วันที่ 18 พ.ค. 63)…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถ่อนนาลับ-บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลนาหนัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถ่อนนาลับ-บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลนาหนัง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
พฤษภาคม 14, 2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพเทวี หมู่ 8 - บ้านนาขี้นาค ตำบลนาไหม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพเทวี หมู่ 8 - บ้านนาขี้นาค ตำบลนาไหมขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลงดินลูกรังไหล่ ก้วางข้างละ 0.50 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 3,714,000 บาท) (ราคากลางเป็นเงิน 3,653,008.17 บาท ณ วันที่ 1 พ.ค. 63)…
พฤษภาคม 05, 2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถ่อนนาลับ-บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลนาหนัง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถ่อนนาลับ-บ้านหนองหอยหมู่ที่ 1 ตำบลนาหนัง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร จำนวน 1 สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 9,286,000 บาท) (ราคากลางเป็นเงิน 9,275,991.03 บาท ณ วันที่ 21 เม.ย. 63)…
เมษายน 27, 2020

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบาย บ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบาย บ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1(วงเงินงบประมาณ 318,700 บาท) (ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มี.ค. 62)
มีนาคม 14, 2019

ราคากลางโครงการเกรด เหลี่ยถนน ตกแต่ง ถนนดินลูกรัง ภายในตำบลถ่อนนาลับ

ราคากลางโครงการเกรด เหลี่ยถนน ตกแต่ง ถนนดินลูกรัง ภายในตำบลถ่อนนาลับ(วงเงินงบประมาณ 100,000 บาท) (ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มี.ค. 62)
มีนาคม 12, 2019

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 4 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
: อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้43
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้135
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1022
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2209
mod_vvisit_counterเดือนนี้4295
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6687
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด87943

We have: 5 guests online
IP ของคุณ: 34.204.201.220
 , 
วันที่ 18 เม.ย. 2021

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.