Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ…
มีนาคม 08, 2021

รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ประจำปีงบประมาณ 2563)

รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายงานการเงินสำหรับปี…
มีนาคม 05, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 256…
มีนาคม 01, 2021

ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ปี 2564-2566

อบต.ถ่อนนาลับ ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำ…
กุมภาพันธ์ 19, 2021

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง

อบต.ถ่อนนาลับ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัต…
กุมภาพันธ์ 04, 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564…
ธันวาคม 31, 2020

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดแข่งขันกีฬาฯ ประจำปี 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ประชุมแนวทางการปฏิบัติ…
กุมภาพันธ์ 04, 2021

นายอำเภอบ้านดุง ร่วมกับนายก อบต.ถ่อนนาลับ ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้

นายกองตรีณัชฐเดช มุลาลี (นายอำเภอบ้านดุง) พร้อมด้วยนางณัชธยา มุลาลี (นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านดุง) ร่ว…
กุมภาพันธ์ 04, 2021

การประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ…
พฤศจิกายน 30, 2020

เวทีประชุมประชาคม ทบทวนโครงการ/กิจกรรม รับฟังปัญหาและความต้องการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดเวทีประชุมประชาคม ทบทวนโครงการ/กิจกรรม รับฟังปัญหาและความต้อง…
พฤศจิกายน 09, 2020

เข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ทำพิธีหน้า…
พฤศจิกายน 09, 2020

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การขับเคลื…
ตุลาคม 20, 2020

โครงการหมู่บ้านไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐร่วมใจ ประจำปีงบประมาณ 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดโครงการหมู่บ้านไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐร่วมใจ ประจำปีงบประมาณ…
ตุลาคม 01, 2020

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปี 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโร…
กันยายน 30, 2020

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254…
กันยายน 15, 2020

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2

วันจันทร์ที่ 01 มีนาคม 2021 เวลา 10:47 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
มีนาคม 01, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
มีนาคม 01, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
มีนาคม 01, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลาด หมู่ที่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลาด หมู่ที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
มีนาคม 01, 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 3,059,215.85 บาท)…
กุมภาพันธ์ 15, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 4 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
: อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้111
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้135
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1090
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2209
mod_vvisit_counterเดือนนี้4363
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6687
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด88011

We have: 20 guests online
IP ของคุณ: 34.204.201.220
 , 
วันที่ 18 เม.ย. 2021

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.