Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินสะสม) จำนวน 2 โครงการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินสะสม) จำนวน 2 โครงการ…
พฤษภาคม 31, 2021

ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ปี 2564-2566 (5 ตำแหน่ง 7 อัตรา)

อบต.ถ่อนนาลับ ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำ…
พฤษภาคม 28, 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 ปีงบประมาณ 2564…
พฤษภาคม 05, 2021

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมา…
เมษายน 21, 2021

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน (ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน (ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2564…
เมษายน 19, 2021

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564…
เมษายน 10, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

กองคลัง ลงพื้นที่จัดเก็บภาษี ตามโครงการบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ มอบให้กองคลัง ลงพื้นที่จัดเก็บภาษี ตามโครงการบริการประชาชนในการจ…
มิถุนายน 16, 2021

กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ มอบให้กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ณ บ้านหนองแวง บ้า…
พฤษภาคม 27, 2021

การประชุมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดแข่งขันกีฬาฯ ประจำปี 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ประชุมแนวทางการปฏิบัติ…
กุมภาพันธ์ 04, 2021

นายอำเภอบ้านดุง ร่วมกับนายก อบต.ถ่อนนาลับ ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้

นายกองตรีณัชฐเดช มุลาลี (นายอำเภอบ้านดุง) พร้อมด้วยนางณัชธยา มุลาลี (นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านดุง) ร่ว…
กุมภาพันธ์ 04, 2021

การประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ…
พฤศจิกายน 30, 2020

เวทีประชุมประชาคม ทบทวนโครงการ/กิจกรรม รับฟังปัญหาและความต้องการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดเวทีประชุมประชาคม ทบทวนโครงการ/กิจกรรม รับฟังปัญหาและความต้อง…
พฤศจิกายน 09, 2020

เข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ทำพิธีหน้า…
พฤศจิกายน 09, 2020

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การขับเคลื…
ตุลาคม 20, 2020

โครงการหมู่บ้านไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐร่วมใจ ประจำปีงบประมาณ 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จัดโครงการหมู่บ้านไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐร่วมใจ ประจำปีงบประมาณ…
ตุลาคม 01, 2020

.:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2

วันจันทร์ที่ 01 มีนาคม 2021 เวลา 10:47 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามั่ง หมู่ที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
มีนาคม 01, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
มีนาคม 01, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
มีนาคม 01, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลาด หมู่ที่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลาด หมู่ที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ…
มีนาคม 01, 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงินงบประมาณ 3,059,215.85 บาท)…
กุมภาพันธ์ 15, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้87
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้408
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้797
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2908
mod_vvisit_counterเดือนนี้1040
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10693
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด121623

We have: 6 guests, 2 bots online
IP ของคุณ: 3.231.230.177
 , 
วันที่ 05 ส.ค. 2021

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ อบต. ::.

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.